samen sterk en duurzaam

Teruggave BTW - stap2,


Aangifteformulier Omzetbelasting


Na het indienen van het formulier "Opgaaf startende ondernemer" krijgt u van de belastingdienst het "Aangifteformulier omzetbelasting" toegezonden.
Deze dient u zo spoedig mogelijk in te vullen en op te sturen. (zie datum)
Wij hebben speciaal voor onze leden een aanvullende handleiding hiervoor gemaakt.

Vergeet niet uw opgaaf rekeningnummer en een kopie van uw factuur bij te voegen!


Zodra de formulieren door de belastingdienst zijn ontvangen zullen ze u een brief sturen waarin gevraagd wordt of u wel de rechtmatige rekeninghouder bent.
Deze kunt u beantwoorden met een brief aangaande uw rekeningnummer die wij voor u als zodanig hebben opgezet.

Vergeet niet een kopie van een recent bankafschrift bij te voegen!