samen sterk en duurzaam

Teruggave BTW - stap3,


verzoek ontheffing van administratieve verplichtingen


In deze laatste fase van de BTW terugvraag gaan we ontheffing aanvragen voor de administratieve verplichtingen. Binnen een onderneming moet ieder kwartaal de omzetbelasting aan de belastingdienst worden doorgegeven.
Inmiddels is dit u ook per brief bevestigd.
Maar omdat u met uw pv-installatie weinig omzet maakt, wordt u voor deze administratieve verplichting waarschijnlijk ontheven.
Dit gaat uiteraard niet automatisch, u zult dit moeten beargumenteren.

Wij hebben speciaal voor onze leden een brief voor de ontheffing van de administratieve verplichtingen gemaakt.
Stuur deze op, en wacht het antwoord van de belastingdienst af.

LET OP: u bent verplicht om deze aangifte ieder kwartaal digitaal via de website van de belastingdienst op te geven.
Doet u dit in ieder geval totdat u de ontheffing heeft verkregen.