samen sterk en duurzaam

Doelstellingen

1. Zuider-Zon zet zich in voor een duurzame samenleving. Met duurzaam wordt dan bedoeld dat we met initiatieven komen die lang mee gaan en goed zijn voor ons als bewoners, voor onze samenleving en voor het milieu. In dit kader wil Vereniging Zuider-Zon voor een zo groot mogelijk aantal inwoners van Noordwolde-Zuid duurzame energieopwekking realiseren door middel van de toepassing van zonnepanelen voor de opwekking van elektrische energie.

2. Toekomstige uitbreiding van het project naar andere dorpen wordt niet uitgesloten, evenmin als toekomstige uitbreiding naar andere vormen van duurzame energieopwekking.

3. Uitgegaan wordt van collectieve inkoop van de panelen en de deskundige installatie daarvan op een zo voordelige en betrouwbaar mogelijke wijze.

4. De collectieve inkoop moet plaatsvinden vanuit een passende en betrouwbare rechtsvorm, zoals bijvoorbeeld een vereniging.

5. De Vereniging Zuider-Zon doet onderzoek naar de meest passende technische configuratie, t.w. de combinatie van panelen, omvormer en aansluiting op het net. Tevens vergaren wij kennis op gebied van lokaal- en landelijk subsidiebeleid om dit maximaal te benutten voor de leden.

6. Aan de leden worden pasklare voorstellen gedaan, voorzien van een duidelijke financiële onderbouwing.

7. Zuider-Zon kan gebruik maken van de diensten van interne- en externe adviseurs en technische specialisten. De Vereniging Zuider-Zon werkt nauw samen met de diverse milieuorganisaties en de Provincie Fryslân.