samen sterk en duurzaam

Salderen

Wanneer uw zonnepanelen op een bepaald moment meer energie produceren dan u zelf op dat moment verbruikt, dan levert u terug aan het elektriciteitsnet.
Uw netto verbruik is de afgenomen elektriciteit minus de door u opgewekte elektriciteit, dit wordt bedoeld met "salderen".


Voorbeeld: U wekt met zonnepanelen 2000 kWh per jaar op. Uw eigen verbruik is 2500 kWh.
Uw netto verbruik is nu 500 kWh. Uw energiebedrijf brengt deze 500 kWh bij u in rekening.
Alleen over dit netto verbruik worden energiebelasting, BTW, het leverings- en het transporttarief in rekening gebracht.


Doordat uw energiemeter terugdraait of doordat uw elektriciteitsmeter bijhoudt wat u terug levert, in beide gevallen saldeert u uw teruglevering met uw verbruik.


Het is goed mogelijk, gezien de te halen klimaatdoelen 2050 dat het huidige salderen gewoon blijft bestaan.
Maar ook kan het nog zo zijn dat de einddatum voor het salderen 2031 wordt,
stapsgewijs zal dan de huidige salderingsregeling vanaf 2023 in een periode van 8 jaar worden afgebouwd.
Het aanstaande nieuw gekozen kabinet zal uiteindelijk een definitieve beslissing hier in gaan maken.

Jaar Percentage dat je mag salderen
2022 100%
2023 100%
2024 100%
2025 64%
2026 64%
2027 55%
2028 46%
2029 37%
2030 28%
2031 0%
2032 0%
2033 0%

Saldeer-menu

Salderingsgrens

Terugleververgoeding

Leveringstarief

Kosten netbeheer en transport

BTW

Energiebelasting

Regulerende energiebelasting

Opslag duurzame energie

Heffingskorting

Let op

Download: Van het gas af