samen sterk en duurzaam

Leveringstarief

Per saldo krijgt u dus een terugleververgoeding voor de energie die u meer dan uw verbruik aan de leverancier terug levert. Dat is een bedrag dat u (per kWh teruggeleverde elektriciteit) krijgt van het energiebedrijf.
Vaak is dit gelijk aan het leveringstarief.

Het leveringstarief is de kale leveringsprijs per kWh, zonder transportkosten, energie belasting en BTW.
Het leveringstarief wordt door uw energieleverancier bepaald.


Voorbeeld: U verbruikt 6000 kWh en u levert 7000kWh.
Wettelijk moet er dan minimaal 6000kWh gesaldeerd worden.
Maar omdat u meer dan 6000kWh heeft terug geleverd, krijgt u over die resterende 1000 kWh van het energiebedrijf een terugleververgoeding.


In dit voorbeeld zal uw totale jaar nota enkel bestaan uit de vaste kosten voor de netbeheerder, de energieleverancier brengt geen BTW en energiebelasting in rekening en u ontvangt een terugleveringsvergoeding.

Saldeer-menu

Salderingsgrens

Terugleververgoeding

Leveringstarief

Kosten netbeheer en transport

BTW

Energiebelasting

Regulerende energiebelasting

Opslag duurzame energie

Heffingskorting

Let op

Download: Van het gas af